Šta se osigurava putnim osiguranjem?

Putnim osiguranjem najpre osiguravate pomoć u organizaciji lečenja tokom putovanja, ukoliko se za time ukaže potreba. Naposletku, putno osiguranje preuzima naknadu troškova nastalih tokom pružanja medicinske pomoći i, ako je potrebno, prevoz do kuće. Nakon nabavljene polise vaš prijatelj i nezaobilazni saputnik – SAVA putno osiguranje preuzima svu brigu, dok vi relaksirano pakujete kofere i krećete put destinacije.

Close

Putno zdravstveno osiguranje

Sigurno, brzo i jednostavno kupite polisu putnog osiguranja online

putno-osiguranje.rs © Copyright 2023. Sva prava zadržana
Close