Uspesno

Plaćanje je uspešno izvršeno!

Uspešno ste izvršili plaćanje – račun Vaše platne kartice je zadužen za iznos od 0,00 dinara. Sve informacije o polisi biće dostavljene na Vašu email adresu. Hvala na ukazanom poverenju!

  • Broj polise:

  • Broj narudžbine:

  • Autorizacioni kod:

  • Kod statusa transakcije:

  • Broj transakcije:

  • Statusni kod 3D transakcije: